The Dooley.Dk U.R.L. logo
Webspace by Dooley.Dk
Visit us...
Memory Lane...
Summer of -78...
- everything was better, cheaper and more wild in the good old days...
This page is dedicated to the "good" old (school) days. Because most of you, don't have a clue of what memories I have, sometimes even I dont have a clue..., and since most of my memories relates to people, which are located in Denmark, most of this section are expressed in the Danish language. Sorry for you "non-danes", alternatively lean to read and speak Danish, maybe it will become the next language of all mankind...


Denne side er dedikeret til "de gode gamle (skole) dage" - hvem husker ikke den der sommer, ja, hvornår var det nu det var ?. Siden er hovedsagligt ment som en reference, hjælp til information og ikke mindst hjælp til at genopfriske hukommelsen, for mig og dem, jeg gik i skole sammen med "i tidernes morgen".

9.F Skæring Skole 1978

9.F. webadresse: http://9f.dooley.dk

- Hvad skete der: Den dygtigste, mest artige folkeskoleklasse (9.F på Skæring Skole) i den Danske stats-autoriserede folkeskole's historie, afsluttede 9. klasse, hvorefter vore veje skiltes (uddannelsesmæssigt). Nu om dage mødes vi hver 5. år på Grundlovsdag (5.juni, til dem der pjækkede fra historie) hos vores klasselærer Mogens "Mugge" Rasmussen (og vi er stadig lige dygtige og artige...). - Tidligere samlinger: 2003, 1998, 1993, 1988, 1983.

Hva' så' 9.F'er ?! - Er der stemning for at mødes? Grundlovsdag, den f.eks. den 5. juni 2018... til 40 års jubilæum ? - Skriv, kontakt eller arranger det bare m.m hvis du har lyst...Planlagt samling 2011 I mangel af nuværende initiativer forslår jeg at vi planlægger frem mod vores 40 års jubilæum i 2018.
Planlagt samling 2010 Efter forrige års initiativ gik vi vist lidt i stå og da Mette ringende godt 14 dage inden 5. juni 2010 endte det da også med at det ikke lykkes at samle nogle i år. Vi arbejder på at mødes næste år, 5. juni 2011!
Planlagt samling 2008 Vi skulle egentlig have mødtes den 5. juni 2008, men det lykkes vist for os alle at overse at sende invitation ud, så Mogens og Tom besluttede den 2. juni at vi udsætter dette års møde til næste år. Noter bare datoen nu...

Samlingen 2003 var præget at en lidt vag tilslutning (15-16 ud af omkring 25-26 potentielle kandidater). Her kan vi, der deltog kun sige at Hennings kulinariske tiltag, kombineret med Toms salomoniske salat, satte sit præg og igen gjorde denne tilbagevendende dag mindeværdig. Et kados til dem der kom, selvom de måske kun havde tid til at sige hej en times tid. Tak til jer der dukkede op. Ikke at forglemme 'den hårde kernes' after-9f, hvor vi efterlod Mogens med hans skemalægning, og denne gang drog til Egå Marina, hvor vi indtog en let aften dinner, akkompagneret med en god gang årgangs minder, fra dengang folkeskoleklasser var rigtige folkeskoleklasser...

Velkommen til 9F Gæstebog.

"Skriv dit indlæg om dette eller hint."

Mens du skriver dit indlæg kan du klikke på de forskellige 'Smileys' for at tilføje et glad (eller sørgeligt) 'ansigt' til dit indlæg.

Du behøver ikke udfylde feltet 'Hjemmeside:' eller 'E-Mail:' men vi vil gerne have at du skriver dit navn så det er genkendeligt. Derfor skriv både fornavn og efternavn. Indlæg der er 'næsten anonyme' sletter vi, ligesom vi selvfølgelig antager at du bruger et høvisk sprog uden upassende gloser.

Udfylder du 'Hjemmeside:' feltet skal du skrive web adressen fuldt ud inkl. http:// altså f.eks. http://9f.dooley.dk
Skæring Skole. På matrikelkortet over "Schiering Bye og Schiering Gaard" fra 1777 ses Skærings ældste skole som matrikel nr. 34 beliggende vest for landevejen til Grenå og mellem Hjortshøjvejen og Skæring Bæk. Skolehuset, måske var det et senere fra engang i 1800-tallet, måtte omkring 1960 falde i forbindelse med udvidelsen af hovedvejen, men matriklen svarer i dag til Egå Møllevej 1 (over for forsamlingshuset). Den næste Skæring-skole, formentlig den tredje i rækken, eksisterer derimod stadig. Den ligger som "Garngården" på nuværende Egå Møllevej 15-17, og den fungerede fra omkring 1917 indtil Hjortshøj-Egå Kommune i 1963 kunne tage den nye Virup Centralskole på Virupvej i udkanten af Hjortshøj i brug. Egå Skole fortsatte til Sølystskolen blev taget i brug i 1964, men ellers var alle kommunens børn henvist til Virupskolen, indtil en ny og fjerde Skæring Skole gik i gang i 1971. Beslutningen om at bygge Skæring Skole på et stort åbent areal mellem Grenåvejen og bugten blev taget af sognerådet i Hjortshøj-Egå før kommunesammenlægningen i 1970, og skolen rejstes 1970/71 som et standardbyggeri i beton i henhold til Randers-arkitekterne Buhl og Klithøjs Midtjyllandsplan. Landsbytanken kom til udtryk ved, at fire 4-længede skolehuse, af eleverne døbt Bikuben, Myretuen, Svalereden og Stærekassen, samledes omkring et gadekær, og siden er kun sportshallen kommet til i 1976. Skæring Skole startede med fuldt program fra første dag. Der var tale om en fuldt udbygget 3-spors skole med elever på klassetrin fra børnehaveklasse til 3. real, og de kom ikke alene fra skolens eget distrikt, men også fra Virupskolen og Sølystskolen samt (midlertidigt) fra Todbjerg og Mejlby skoler i nabokommunen af samme navn. Det kom der en meget stor skole ud af. Med mellem 1.000 og 1.100 elever i de sidste år af 70´erne rangerede Skæring Skole for en tid som kommunens største tæt forfulgt af Tilst. Skolens elevtal var i 1989 på 626, og i skoleåret 2000/01 er det på 555 med eleverne fordelt på klassetrin fra børnehave- til 10. klasse. Skolefritidsordningen omfatter 141 børn. En prognose, offentliggjort i november 2000, forudser en stigning i Skæring Skoles elevtal på 37 procent i den forestående femårsperiode fra 2000 til 2005.
Henning Spure Nielsen, Århus Byhistoriske Udvalg
Copyright © 1997 Århus Kommunes Biblioteker, All rights reserved. Sidst revideret september 2000.Ja, rent faktisk startede det hele jo tilbage i og omkring 1969, da jeg, med mor og far og bror, flyttede til en 'mark' kaldet Skæring/Egå. En sommerdag fuldtes Birgitte og jeg ad, til vores første skoledag på Sølystskolen. Vi var 'Søheste' de første 3 år indtil Skæring Skole blev bygget og vi blev 'omplaceret'. Billedet tror jeg er fra 'første', ja faktisk fra en af de allerførste skoledage...Efter at vi flyttede til den nybyggede Skæring Skole faldt nogle fra og nye kom til. Billedet vil jeg skyde på er fra omkring 1974...Vores nye klasselærer, efter Karin, hed Mogens. Billedet må være, ikke længe efter det ovenfor, f.eks. omkring 1975...

Af hensyn til eventuelle dansklærere der måtte surfe her forbi, vil jeg understrege at alle stavefejl skyldes transmissionsfejl og som sådan vil kunne tilskrives dette til enhver tid lettere upålidelige internet. Det har ikke været skribentens hensigt at pådutte eventuelle læsere nogen form for forfladigelse, endsige undertrykkelse, af det danske sprog, ligesom grammatiske og syntaktiske tyrkfejl skal ses i lyset af lysten til at viderebringe budskabet, snarere end sikre den autoriserede reference til 'Danicus grammaticus et staveplade'. På den anden side er hele livet jo en lang uddannelse, så hold jer ikke tilbage med at påpege eventuelle fejl, store som små. I vore bestræbelser på at levere kvalitets information på alle niveauer, er ethvert bidrag med rettelser og justeringer, mere end velkomne.

Har du information, der kunne være på sin plads, at lægge her på siden, er du hjertelig velkommen til at sende en mail til . Kan måske lige nævne at vi forsøger at værne en smule om privatlivets fred, og derfor ikke publicere oplysninger, som telefonumre, adresser o.lign. her på siden, men det forhindre dig jo ikke i at forsøge at finde f.eks. Tom Hartvig Kjeldsen på f.eks. krak.dk eller andre af de hundredvis af adressebøger på nettet